Różne:


Further Information


System Schluffa posiada wlasny, autorski program pozwalajacy na monitorowanie i sterowanie via internet! stacja pomp oraz studzienkami przydomowymi z zaworem podcisnieniowym. Pozwala to na zapewnienie optymalnej eksploatacji systemu oraz na minimalizacje kosztów jego dzialania.


DIN EN 1091


Vacuum sewerage systems outside buildings


English version of EN 1091

This European Standard was approved by CEN on 1996-11-30 Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin,
has the exclusive right of sale for German standards (DIN Normen)
top | back

© 2000-2016 Dr.-Ing. Reinhold Schluff