Różne:

zawór przydomowy oraz sposób zassania ścieków

Schluff Kanalisationssysteme Dysertacja doktorska System kanalizacji podcisnieniowej
Dysertacja zostala opublikowana na UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCARESTI

System Schluffa posiada wlasny, autorski program pozwalajacy na monitorowanie i sterowanie via internet! stacja pomp oraz studzienkami przydomowymi z zaworem podcisnieniowym. Pozwala to na zapewnienie optymalnej eksploatacji systemu oraz na minimalizacje kosztów jego dzialania.


Książka o Kanalizacji Podciśnieniowej


Schluff Kanalisationssysteme


top back

© 2000-2016 Dr.-Ing. Reinhold Schluff