Różne:

zawór przydomowy oraz sposób zassania ścieków

Schluff Kanalisationssysteme Dysertacja doktorska System kanalizacji podcisnieniowej
Dysertacja zostala opublikowana na UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCARESTI

System Schluffa posiada wlasny, autorski program pozwalajacy na monitorowanie i sterowanie via internet! stacja pomp oraz studzienkami przydomowymi z zaworem podcisnieniowym. Pozwala to na zapewnienie optymalnej eksploatacji systemu oraz na minimalizacje kosztów jego dzialania.


Kanalizacja podci¶nieniowa


Kanalizacja terenów rolniczych


Wprowadzenie
w
projektowanie,
finansowanie,
budowę i konserwację
( tylko w języku niemieckim)

Kommentar: Professor Kayser
Dipl. Ing. Reinhold Schluff,
Wasserwaage 5,
24226 Heikendorf

top back

© 2000-2016 Dr.-Ing. Reinhold Schluff